Bosch LB1-CW06

Loa hộp đặt góc BOSCH LB1-CW06
+ Công suất tối đa 9 W
+ Công suất đinh mức 6 / 3 / 1,5 W
+ Dải tần sô hiệu dụng Từ 180 Hz tới 20 kHz (-10 dB)
+ Góc mở 1 kHz / 4 kHz (-6 dB)
+ Ngang 165° / 95°
+ Dọc 150° / 75°
+ Điên áp vao đinh mức 100 V
+ Trở kháng định mức 1667 ohm
+ Kích thước (C x R x D) 240 x 151 x 138 mm
+ Trọng lượng 0.8 kg kg
+ Mau Đen (D) hoăc trăng (L)